Choot ki choot choot paida ki

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 3.57 out of 5)
Loading...Loading...

CHoot Ki Choot, CHoot Ki Choot

Paida ki tu ne kitni choot

Phir bhi rahi tu choot ki choot

Dhat teri Maaa Ki choot.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 3.57 out of 5)
Loading...Loading...
Wakeel